De Digitaal te versturen kaarten - zonder reclame -  kunnen worden ingevoegd bij een WhatsApp, E-mail, Facebook, Website, Forum

Om op te slaan drukt u voor Tablet en Smartphone op download onder de afbeelding. De kaart komt dan in de galerij te staan.

Voor Pc en Laptop is het makkelijker om op de afbeelding te klikken en dan Opslaan Als aan te klikken.

 

Afbeelding
advent afb.1
Afbeelding
advent afb.2
Afbeelding
advent afb.3
Afbeelding
advent afb. 4
Afbeelding
advent afb.5
Afbeelding
advent afb.6


*Wanneer u de kaarten elders plaatst, is het wel de bedoeling dat mijn naam en/of websiteadres op de kaarten blijft staan en er geen veranderingen worden aangebracht. U mag wel de naam van de geadresseerde en/of afzender er op zetten.


.